Περιεχόμενα

Επικοινωνία


Για να επικοινωνήσετε με το περιοδικό ΔΙΙΠΕΤΕΣ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο από τους ακόλουθους τρόπους (ηλεκτρονικό ή συμβατικό) ►
 
Ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας:

Ονοματεπώνυμο
ηλ.διεύθυνση (email)
Ερώτηση / Σχόλια


  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:


Συμβατικό Ταχυδρομείο:

ΔΙΙΠΕΤΕΣ
Τ.Θ. 20037
Αθήνα Τ.Κ. 11810

 


Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6972 841667